sia Biuro Technologiczne Sp. z o.o.
Prosta 21 Łozienica
PL 72-100 Goleniów
tel. 0048 (0) 91 414 89 30
fax 0048 (0) 91 414 89 33
 sia@sia-abrasives.pl
http://www.sia-abrasives.pl

NIP 851-10-00-620
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000118228
Kapitał zakładowy: 50.400 złKsięga gości
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Kod i miasto:
Telefon:


1. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z firmą sia Biuro Technologiczne sp. z o.o. pod względem:


Terminowości dostaw:
Jestem bardzo zadowolony Jestem zadowolony Jestem niezadowolony Nie dotyczy

Kompletności dostaw:
Jestem bardzo zadowolony Jestem zadowolony Jestem niezadowolony Nie dotyczy

Czasu realizacji zamówienia:
Jestem bardzo zadowolony Jestem zadowolony Jestem niezadowolony Nie dotyczy

Systemu potwierdzania zamówień:
Jestem bardzo zadowolony Jestem zadowolony Jestem niezadowolony Nie dotyczy

Kompetencji pracowników:
Jestem bardzo zadowolony Jestem zadowolony Jestem niezadowolony Nie dotyczy

2. Jak ocenia Pan(i) produkty sia Abrasives w porównaniu z konkurencją?:


Jakość
Lepsza niż u konkurencji Porównywalna Gorsza

Cena
Lepsza niż u konkurencji Porównywalna Gorsza

Możliwość zakupu
Lepsza niż u konkurencji Porównywalna Gorsza


3. Czy zakres oferowanego asortymentu zaspokaja Państwa potrzeby w zakresie technologii szlifowania (jakie są ewentualne potrzeby lub braki w ofercie)?


4. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z kontaktów z pracownikami sia Biuro Technologiczne sp. z o.o.?
Bardzo zadowolony Zadowolony Niezadowolony


5. Czy informacja o produktach sia Abrasives jest?
Łatwo dostępna Dostępna Trudno dostępna


6. Czy materiały i informacje są?
Łatwo dostępne i zrozumiałe Łatwo dostępne, ale nie zrozumiałe Trudno dostępne, zrozumiałe Trudno dostępne, nie zrozumiałe


7. Czy otrzymał(a) Pan(i) katalog sia - "Systemy szlifowania drewna, tworzyw drzewnych i powłok lakierniczych"?
Tak Nie


8. Gdzie spotkał(a) się Pan(i) z materiałami ściernymi sia Abrasives?
Targi DREMA, LIGNA, INTERBIMAL lub inne
Czasopisma branżowe
Inne publikacje
Informcje z innych zakładów


9. Jak Pan(i) ocenia dotychczasowe kontakty z pracownikami sia Biuro Technologiczne?


10. Gdzie spotkał się Pan(i) z naszymi pracownikami ?
Targi DREMA
Inne targi
Biuro sia
Szkolenia


11. Kto zajmuje się zakupem materiałów ściernych?


12. Jakie kryteria według Pana(i) są wiodące przy wyborze materiałów ściernych?
Cena
Jakość
Wydajność
Serwis i doradztwo


13. Jakie firmy dostarczające materiały ścierne można uznać za renomowane (w kolejności od najlepszej)?
Aby móc wysłać formularz, wybierz z poniższych obrazów logo sia Abrasives.